Thông báo công khai dự thảo kế hoạch vận động Tài trợ năm học: 2020 - 2021

Thứ tư - 09/09/2020 16:53

Công khai kế hoạch vận động Tài trợ theo Thông Tư 36 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Công khai kế hoạch vận động Tài trợ theo Thông Tư 36 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Công khai dự thảo kế hoạch vận động Tài Trợ năm học: 2020 - 2021
 
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
 
TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN TRƯỜNG

 

Số:     /KH-THDT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
         Diễn Trường,  ngày  9  tháng 09 năm 2020
 
 
KẾ HOẠCH
Vận động, sử dụng tài trợ năm học 2020 - 2021

 

 1. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
- Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
- Công văn số 7383/UBND.VX ngày 27/09/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Công văn số 2354/SGDĐT-KHTC ngày 10/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Căn cứ vào kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2020- 2021;
- Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường năm học 2020 - 2021;
- Căn cứ vào ý kiến đề xuất của BCH Hội cha mẹ học sinh;
II. KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ          
1. Tình hình thực tế
a. Thuận lợi:
- Nhà trường có bề dày thành tích nhiều năm liên tục được công nhận danh hiệu Tập thể LĐSX, được công nhận trường TH đạt chuẩn quốc gia năm 2006 và được công nhận lại năm 2016.
- Những thành tích đạt được trong năm học 2019 – 2020 và những năm qua của nhà trường là ổn định, bền vững và tin cậy, đã khẳng định những bước đi chắc chắn của nhà trường, tạo niềm tin cho năm học mới.
- Xã Diễn Trường là một xã thuộc vùng đồng bằng có nền kinh tế đa dạng. Đảng bộ - Chính quyền xã có sự quan tâm đến sự nghiệp giáo dục.
- Học sinh trường TH Diễn Trường nhìn chung ngoan, lễ phép, có nền nếp.
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường gần đủ về số lượng, hầu hết là những đồng chí có trình độ chuyên môn vững vàng, có lòng nhiệt tình, say mê với nghề nghiệp và có trách nhiệm cao trong công tác được giao, chủ yếu là giáo viên sinh sống tại địa phương.
- PHHS nhà trường phần lớn là những người có nhận thức đúng đắn về giáo dục, trách nhiệm cao, ủng hộ sự nghiệp giáo dục, đầu tư có hiệu quả vào việc xây dựng cơ sở vật chất, hết lòng ủng hộ sự nghiệp giáo dục của nhà trường.
b. Khó khăn:
- Trường TH Diễn Trường là trường nằm trên đia bàn xa trung tâm của huyện có điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho công tác Dạy - học còn chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu của nhiệm vụ chung.
- Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp cho việc xây dựng CSVC của nhà trường còn hạn chế.
- Một trong những điểm đổi mới của ngành giáo dục và đào tạo trong những năm học gần đây là tăng cường việc trải nghiệm sáng tạo đối với học sinh để giúp học sinh có khả năng hòa nhập tốt, giao lưu học hỏi nhưng nhà trường không có kinh phí cho hoạt động này.
- Hầu hết các hạng mục xây dựng của nhà trường và trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học đều dựa vào nguồn kinh phí xã hội hóa.
- CSVC của nhà trường có nhiều hạng mục bắt đầu xuống cấp, một số hạng mục công trình do xây dựng đã lâu nên chất lượng kém, có nguy cơ ảnh hưởng tới sự an toàn của học sinh cần được đầu tư cải tạo. Trang thiết bị dạy học của nhà trường chưa đáp ứng được yêu cầu của đổi mới phương pháp dạy học, còn thiếu thốn.
c.  Báo cáo tình hình thực hiện vận động XHH năm học 2019 - 2020:
Năm học 2019 - 2020: Đã huy động được:  175.883.000 đồng
(Toàn bộ số tiền trên đã được nộp về Kho bạc Nhà nước và có giấy nộp tiền kèm theo)
Đã chi nguồn XHH năm học 2019 – 2020: (Chi tiết thống kê các nội dung)

TT Nội dung chi Đã thực hiện Ghi chú
1 Mua bổ sung 36 bộ bàn ghế học sinh 45.000.000  
2 Mua 36 bộ bàn ghế phòng Tiếng Anh 16.560.000  
3 Mua 6 bảng từ cho 6 phòng học mới 15.000.000  
4 Mua 3 bộ bàn giáo viên 7.500.000  
5 Sửa chữa, nâng cấp phòng Tin học 9.383.000  
6 Trả nợ đối ứng xây bờ tường, nhà thư viện 35.966.000  
7 Cải tạo khuôn viên khu vực phía Đông 11.000.000  
8 Đóng 2 tủ đồ dùng cho 2 lớp mới 6.000.000  
9 Trang trí bổ sung các phòng học mới 8.924.000  
10 Trang trí, làm bảng tuyên truyền giáo dục 20.550.000  
  Tổng cộng 175.883.000  
2. Mục đích vận động
Huy động nguồn tiền để chi sửa chữa các công trình trong nhà trường, mua sắm bàn ghế, đổ sân chơi, trang trí bảng biểu tuyên truyền trên sân trường để đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho các em học sinh học tập vui chơi và phục vụ một số hoạt động giáo dục khác của nhà trường.
3. Đối tượng vận động: Tất cả phụ huynh học sinh trong nhà trường, các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn các xã trường tuyển sinh. Không vận động các hộ nghèo, gia đình chính sách
4. Đối tượng hưởng lợi:
      Đối tượng hưởng lợi chính là toàn thể học sinh của trường TH Diễn Trường: nếu có kinh phí tài trợ, toàn thể học sinh được học tập và tu dưỡng trong một nhà trường có CSVC tốt, khang trang, hiện đại, nhà trường có điều kiện để nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, đưa TH Diễn Trường thành trường có chất lượng giáo dục hàng đầu huyện Diễn Châu. Nguồn kinh phí tài trợ có tác dụng hỗ trợ các hoạt động giáo dục giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng sống tốt, khả năng hòa nhập, sáng tạo.
      Tập thể CB - GV - NV được giảng dạy và công tác trong một môi trường sư phạm xanh - sạch - đẹp, có tác dụng nâng cao hiệu quả công tác, đem đến chất lượng giảng dạy tốt nhất phục vụ cho mọi đối tượng học sinh.
      Ngành Giáo dục và đào tạo Diễn Châu sẽ có một nhà trường phát triển theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, có khả năng đáp ứng nhu cầu học tập của con em trong toàn huyện, có chất lượng đào tạo và môi trường giáo dục tốt trong tỉnh Nghệ An và vươn lên ngang tầm với các trường TH tiên tiến trong toàn quốc.
5. Nguyên tắc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ
- Việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, những gia đình nào có hoàn cảnh khó khăn thì không vận động; không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo.
- Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phải được công bố, niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Việc quản lý, sử dụng các khoản tài trợ phải theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích và không để thất thoát, lãng phí.
- Khuyến khích các nhà tài trợ tự tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị và lắp đặt hoàn chỉnh để bàn giao cho nhà trường theo sự thỏa thuận và hướng dẫn của nhà trường.
6. Tổ chức thực hiện
6.1 Hình thức vận động tài trợ
- Thông qua hệ thống truyền thông của xã/phường
- Thông qua niêm yết tại nhà trường.
- Thông qua hội nghị cha mẹ học sinh
- Thông qua website của trường
- Vận động trực tiếp hoặc thông qua thư ngỏ gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân hảo tâm.
6.2 Quy trình thực hiện
- Nhà trường tổ chức khảo sát hiện trạng, thông qua chi bộ, Hội đồng trường, họp lãnh đạo mở rộng, thông qua họp hội đồng giáo viên, ý kiến của Ban đại diện cha mẹ học sinh, xây dựng kế hoạch, thông báo công khai 15 ngày, xin ý kiến của UBND xã.
- Lập tờ trình xin ý kiến chỉ đạo, phê duyệt của phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Thành lập Tổ tiếp nhận tài trợ gồm: Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh, chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên, kế toán.
- Tổ chức tiếp nhận vào thời gian: Trong năm học 2020-2021.
+ Đối với các khoản tài trợ bằng tiền: Nhà tài trợ sẽ chuyển tiền bằng đồng Việt nam, hoặc ngoại tệ, vàng, bạc, kim cương đá quý trực tiếp cho Tổ tiếp nhận tài trợ hoặc chuyển vào tài khoản tài trợ của trường số tài khoản: 3713.0.1003825.00000 tại Kho bạc Nhà nước huyện Diễn Châu.
+ Đối với khoản tài trợ bằng hiện vật: Tổ tiếp nhận có trách nhiệm thực hiện các thủ tục bàn giao, chuẩn bị kho để tiếp nhận bảo quản hiện vật tài trợ. Trường hợp tài trợ bằng máy móc, thiết bị thì nhà tài trợ bàn giao hiện vật cùng với tài liệu, hồ sơ kỹ thuật cho nhà trường theo quy định của pháp luật hiện hành.
       Nhà trường mở sổ kế toán chi tiết theo dõi riêng số tiền được tài trợ.
+ Đối với tài trợ ngày công: Tổ tiếp nhận báo cáo với Ban giám hiệu nhà trường để lên kế hoạch sắp xếp, bố trí.
- Quản lý và sử dụng các khoản tài trợ: Các khoản tài trợ được nộp đầy đủ, kịp thời vào Tài khoản của đơn vị mở tại Kho bạc nhà nước; theo dõi và ghi chép trong sổ kế toán của cơ sở giáo dục theo quy định. Các sản phẩm, công trình hoàn thành từ các khoản tài trợ phải được sử dụng đúng mục đích và được bố trí duy tu, bảo dưỡng thường xuyên để phát huy hiệu quả sử dụng, không để thất thoát, lãng phí.
- Sau khi hoàn thành công việc, nhà trường tổng hợp kịp thời và lập báo cáo quyết toán thu chi gửi bằng văn bản cho cơ quản quản lý cấp trên có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ và cơ quan tài chính đồng cấp; niêm yết công khai tại trụ sở của nhà trường và các hình thức khác để người học và xã hội giám sát, đánh giá.
7. Nội dung vận động tài trợ năm học 2020 – 2021

TT Nội dung chi Số tiền dự kiến huy động Dự toán Số tiền chi Ghi chú
A Dự kiến số tiền huy động 230.200.000    
B Dự toán số tiền chi      
1 Mua bổ sung 36 bộ bàn ghế học sinh   45.000.000  
2 Sửa chữa 2 phòng học cấp 4   95.000.000  
3 Đổ bê tông khu vực ra nhà vệ sinh, sau phòng đa năng.   45.000.000  
4 Lắp bổ sung quạt cho phòng Mỹ thuật, âm nhạc.   3.200.000  
5 Đóng tủ đồ dùng cho 1 lớp   2.000.000  
6 Trang trí bảng biểu cho 1 phòng mới   5.000.000  
7 Sửa chữa điện nước,thay bóng led cho các lớp.   10.000.000  
8 Trang trí, làm bảng tuyên truyền giáo dục.   20.000.000  
9 San lấp cải tạo khu vực phía Bắc dãy nhà 18 phòng.   10.000.000  
  Tổng cộng   230.200.000  
 
Tăng cường cơ sở vật chất từ các nguồn khác

TT Nguồn Nội dung chi Số tiền (đồng)
1 Nguồn ngân sách tiết kiệm - Làm mái tôn khu vực văn phòng 40.000.000
 
2 Tiền gửi xe Làm thêm nhà xe học sinh 35.000.000
                                             Tổng cộng: 75.000.000
 
Nơi nhận:
 • - Phòng GD&ĐT; UBND xã
 • - Chi bộ;
 • - Hội đồng trường;
 • - Ban Đại diện CMHS trường;
 • - Các tổ chức, đoàn thể nhà trường;
 • - Các cá nhân có liên quan;
 • - Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
                                                            
 
 
Chu Tự Hạnh
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Tác giả bài viết: Chu Tự Hạnh

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEBSITE
LIÊN KẾT WEBSITE
  THỐNG KÊ
 • Đang truy cập1
 • Hôm nay178
 • Tháng hiện tại8,731
 • Tổng lượt truy cập600,333
ALBUMS ẢNH
VIDEO SỰ KIỆN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây